Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2021/08/06 under Life

sắp được tăng lương nhưng mình thấy cũng chẳng vui lắm. Đi làm vì tiền mà. Ko thích cái công việc này vì ghét phải trả lời nhiều thư trong khi còn cong mông chạy daily kpi ko xong!!

Thực sự là ghét cái daily kpi vô cùng tận luôn. Mình chưa làm một công việc nào mà daily kpi kinh tởm như này, xong rồi côngệc thì cũng khó chứ chẳng phải dễ. Ok vì tiền!

Nhưng mà làm việc vì tiền mình ko có làm lâu đc ý! Mình vẫn đang cố gắng, đang cố gắng vượt qua.

Mình cố gắng làm việc thì sẽ tích luỹ đc nhiều tiền để nghỉ hưu ok!!!

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.