Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2021/04/24 under Life

đọc xongg quyểnn sapienss thì mình thấy thês này. Có vẻ như tác giả chưa kinh qua đói ăn đói mặc thiếu tiền nên còn phân vân liệu người ngày xưa nghèo đói ko có luật lệ liệu có hạnh phúc hơn ko.
Xin thưa là ko ạ. Trừ phi sống 1 mình ko cần xã hội ko cần tiếp xúc tự chữa đc bệnh (ko đc thì chết).

Chứ sống trong xã hội nào cũng vậy thôi, thiếu tiền thì khổ trăm đường, khổ ngàn đường. Ừ có tiền chưa chắc đã hạnh phúc tôi đồng ý. nhưng ko có tiền thì 1000% là khổ. thế thôi. cho dù có gia đình hạnh phúc có sức khoẻ. nhưng xin lỗi, gia đình nghèo đói rách rưới mà hạnh phúc được thì tôi nghĩ chỉ có là bị thần kinh thấy con cái rách rưới thiếu thốn ốm đau bệnh tật ko có tiền chữa mà hạnh phúc đc!! còn sức khoẻ, tôi dám chắc 100% chẳng ai khoẻ cả đời. 100% đã là con người sẽ có lúc ốm đau, và bạn cần phải có tiền cho những lúc đau ốm, vậy thôi hà!

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.