Love Work Family Friends Games Kids Life
Monday 25th May 2020

Rattrapé

Ils pensent qu'ils sont sournois. J'ai changé de place, j'ai essayé d'être moins évident et j'ai reculé. Quand je te vois, je te veux plus. J'espère que l'aide que je reçois fonctionne. Je ne peux pas penser à toi toute la journée et la nuit. Je dois arrêter d'imaginer que je te fais l'amour quand [..more..]

STW#49525 | Be the First to Comment | on May 25, 2020 - 7:02 am - Love - by

Help

I want this kids daddy. I find him sexy. I really want him in more than one way. I can't contact him. I need him to reach out. I have a clean wet V to put on his big D. How can I get his attention?

STW#49524 | Be the First to Comment | on May 25, 2020 - 4:58 am - Life - by

Teach them to fish!

Looks like this will be the only place I will get my writing fix. Writing isn't as important as reading but it is more important than not reading. I have aged early and even right now this moment am feeling the affects of it. Luckily I still have my wits about me but I do [..more..]

STW#49523 | Be the First to Comment | on May 25, 2020 - 1:32 am - Life - by
Sunday 24th May 2020

Haha

Mình mới phát hiện ra 1 điều là mình có thể nói xấu bà M với chồng và với mẹ mình. Sometimes sự việc quá thể thì mình có thể mách bố mẹ chồng luôn. Còn bà mhel thì mình nghĩ chắc chỉ nói xấu mình đc với bà dì của bả. Mà nói gì [..more..]

STW#49522 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 4:49 pm - Life - by

Ra ko phải tại mình

Trước nay mình cứ đắn đo có phải conflict bắt nguồn từ mình ko. Nhưng giờ mình nhận định là không phải. Lúc mới về mình rất hoà thuận, hay giúp đỡ, hỏi han. Nhưng mụ chó gây sự bằng cách than phiền mình hay để cốc lung tung (?!) rồi cái gì nữa mình [..more..]

STW#49521 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 2:49 pm - Life - by

vanessa

wut si yor nam can you tel me ples i wot to no be cus you miyt

STW#49520 | 1 Comment | on May 24, 2020 - 1:31 pm - Love - by

vanessa

wut si yor nam can you tel me ples i wot to no be cus you miyt

STW#49519 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 1:31 pm - Love - by

vanessa

wut si yor nam can you tel me ples i wot to no be cus you miyt

STW#49518 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 1:31 pm - Love - by

vanessa

wut si yor nam can you tel me ples i wot to no be cus you miyt

STW#49517 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 1:31 pm - Love - by

vanessa

wut si yor nam can you tel me ples i wot to no be cus you miyt

STW#49516 | Be the First to Comment | on May 24, 2020 - 1:31 pm - Love - by