Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2012/08/23 under Uncategorized

هیگز بوسان: انسان در حد فاصل منظومه شمسی و اتم زندگی می کند.برای رسیدن به ذرات زیر اتم؛ باید به اندازه منظومه شمسی تا ریزی یک اتم کوچک شویم و این فعلا غیر ممکن است. البته نامشخص است که؛ ریزتر از اتم، اجسام مانند توده های کهکشانی هستند یا شبیه ساختمان یک اتم هستند!؟
الکتریسیه یا برق: به نظر می رسد که؛ برق شهر حرکت الکترونها نیست. برق شهر، میدان مغناطیسی الکترونهای اجسام فلزی می باشد. مثال: زمین دارای الکتریسته های گوناگونی است که اجسام مختلف را جذب می کند. مجموعه این نیروها نیروی جاذبه زمین را تشکیل می دهد. برق شهر ؛ نوعی مغناطیس هست که فلزات را جذب می کند.نکته دیگر اینکه ؛ زمین نیز مانند الکترونی است که به دور خورشید می چرخد و برق شهر به کمک دو الکترون بوجود می آید. نکته مهم و تحقیقی : سیم نول را در معادن فلزی اگر به زمین وصل کنیم ….باعث ؟؟؟
رعد و برق و تولید جرقه مصنوعی در سیلندر ماشینها برای جایگزین شدن بجای بنزین: البته خیلی قویتر از بنزین عمل می کند. این روش نوعی استفاده از بارهای الکتریکی می باشد که بعد از رعد و برق در روی تپه های بلند و تدریجا به زمین منتقل می شوند. روش شبیه سازی در سیلندر اتومبیل: وسیله لازم فقط ؛ گاز مایع بن بست و سرد، دو یا سه لیتر. از هر گاز سردی می توان استفاده کرد.البته گفتم که این گاز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. داخل یک رادیاتور مسی مقاوم ، بهترین حالت می باشد.
تغییراتی که در موتور یک ماشین بنزینی باید انجام گیرد: در این روش فقط از باطری ماشین برای استارت زدن استفاده می شود و به هیچ انرژی دیگری نیاز نیست. ،،، الان کار واجبی پیش آمد که باید بروم،،، ادامه مطالب را خواهم نوشت.فقط اگر ظرف سه روز ننوشتم ؛ به من اطلاع دهید؛ چون از یادم میرود. امتیاز این کار من همین سایت است. البته امروز روز خوبی بود.ebrahimpour58617@gmail

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.