Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2022/08/07 under Life

Tình yêu của người lớn thì bao giờ cũng có toan tính chứ ko thể nào pure đc.

Yêu tôi nhưng ko muốn dành tất cả cho tôi??? Bởi vì anh còn tiếc nhiều thứ, rồi anh còn so sánh thiệt hơn.

Yêu tôi mà vẫn yêu con khác, lại còn đòi tôi phải hiểu này nọ???!!

Tôi rất sẵn sàng để bỏ mối này ngay sau Bali trip ok!!!

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.