Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2021/03/04 under Life

may quá đang lo lắng ông quản lý có tính cách hơi khùng khùng thì đc đổi quản lý yay!

nhìn vào profile của bạn này thì thấy là bạn ý nhỏ tuổi hơn mình, có khi nhỏ hơn đến 4-5 tuổi ý, tức là bạn ý mới 24, 25 tuổi thôi.
nhưng mình nghĩ lên chức nhanh vãi nồi như vậy, chỉ sau hơn 2 năm thì chắc là cũng giỏi lắm nên ko sao.
mình bắt đầu muộn vì mình kém, kém là 1 chuyện hồi xưa attitude của mình rất có vấn đề :)))) nói chung là mình khôn hơi muộn nên giờ có sếp kém tuổi là chuyện bt.

hy vọng mình học hỏi đc nhiều từ em sếp trẻ này. nhất là kn quản lý vì em có vẻ có khả năng lãnh đạo từ hồi đi học.

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.