Love Work Family Friends Games Kids Life

Posted by on 2021/01/16 under Life

đúng là mình rất căm ghét lão hàng xóm. Nhưng mình nghĩ lão xẹt qua (xẹt mãi chưa qua) cuộc đời mình là có lý do. Khiến cho mình biết là ngoài kia còn có options nhà cửa này nọ chứ hổng phải chỉ có nhà cp và nhà condo. Rồi lão khiến cho mình biết nghèo khổ vl phải có tiền :)) ko nhiều thì ít nhưng ko có thì rất khốn nạn.

thôi từ từ phấn đấu. Còn trong lúc phấn đấu thì kệ con mẹ thằng già, coi như có nó làm reminder là phải sống tốt hơn nữa hehe

One thought on “patience

  1. Anonymous says:

    You no make the sense. Is this not the language you a speak. You story is sad. You no live in a home and you poor’ in my country you not a person if you so interested in others so much.

Leave a Reply

Name and Mail are optional. Your email address is however required if you want to subscribe to the comments (see below)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.